Kontakt Bergvreten

Adress: Kantarellgatan 1, 749 44 Enköping
Telefon: 0171-62 67 37
E-post: liselotte.granath@enkoping.se

Kontakt Enögla

Adress: Västerleden 155, 749 62 Enköping
Telefon: 0171-62 67 37
E-post: liselotte.granath@enkoping.se

Grundsärskolan i Enköping

I Enköping finns det två grundsärskolor, Enöglaskolans grundsärskola och Bergvretenskolans grundsärskola. De ligger i stadsdelarna Västerleden och Bergvreten.
På Enöglas grundsärskola läser eleverna samma ämnen som i grundskolan, men i ett lägre tempo.
På Bergvretens grundsärskola läser eleverna ämnesområden som kan vara kommunikation eller motorik.

På Enöglas grundsärskola går det 35 elever och det arbetar 24 personer i peronalen.
På Bergvretens grundsärskola går det 28 elever och det arbetar 28 personer i personalen.

Välkommen att läsa mer på respektive skolas webbplats.