Enköpings historia

De första spåren av människor i Enköpings kommun är 5 000 år gamla.


Enköpings kommun

Foto: Thomas Henrikson

Boplatser från den gropkeramiska kulturen har grävts fram i kommunens norra delar.

Kända hällristningar

Bronsålderns människor (1800-500 f Kr) har lämnat tydliga spår efter sig. I Boglösas, sydost om Enköping breder ett av Sveriges största och rikaste hällristningsområden ut sig.

Vapen och vikingatid

Spår från vikingarna finns i dräktdetaljer och vapen. Den stora utställningen Gryningsland handlar om vikingarna och Enköpingstraktens förhistoria. Utställningen finns i tre vackra rum i husets källare.

Medeltidens kyrkor

Inom Enköpings kommuns område uppfördes 36 sockenkyrkor under medeltiden. Kyrkorna i Härkeberga och Härnevi stoltserar med sina praktfulla målningar av Albertus Pictor.

Staden Enköping utvecklades under medeltid till en viktig köpstad där Mälarens vatten mötte Enköpingsåsens forvägar. Ett Franciskanerkloster anlades år 1275.

Den stora stadsbranden

1799 brann stora delar av den gamla regelbundna trästaden. Efter branden byggdes staden efter en rutnätsplan.

Pepparrot och industrihistoria

Hantverk, handel och rotfruktsodling dominerade näringarna fram till 1900-talets början. Pepparroten var stadens karaktärsväxt. I början av 1900-talet omvandlades borgarnas gamla Enköping till en expansiv industristad med en rik mekanisk verkstadsindustri. med Bahco som det största och tydligaste exemplet. Hamnen och järnvägen erbjöd viktiga kommunikationer.

Militärstaden

Enköping är en profilerad militärstad. Pansarregementet P1 kom till Enköping i slutet av andra världskriget. På 1980-talet ersattes det av signalregementet S1 som har övergått i nuvarande Ledningsregementet.

Landsbygdskommunen

En majoritet av befolkningen levde på landsbygden fram till 1900-talets mitt. På de stora gårdarna arbetade stora skaror av statare. På museets översta våning berättar vi om sekelskiftet 1800/1900 i utställningen Industrialism. Än i dag bor cirka hälften av kommunens invånare på landsbygden.