Ole mukana vaikuttamassa

Enköpingin kunnan työ suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin suojelemiseksi ja edistämiseksi tapahtuu yhdessä ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa.

Toteutuksesta vastaa pääsääntöisesti yhteistyöryhmä, jossa on mukana ruotsinsuomalaisia, luottamushenkilöitä ja kunnan virkamiehiä. Vaikka et kuuluisikaan yhteistyöryhmään, osallistumisesi on tärkeää. Siksi toivomme, että kerrot meille toiveistasi ja ajatuksistasi.

Jos aiot järjestää suomen kieltä tai suomalaista kulttuuria edistävän tapahtuman, voit anoa siihen kunnalta tukea.

Osallistumisesi on tärkeää

Osallistumisesi on tärkeää Jos haluat lisätietoja tai antaa ehdotuksia suomalaisen kulttuurin vahvistamiseksi, ota yhteyttä.

Sähköposti: kommunen@enkoping.se

Asiakirja

Yhteistyöryhmä

Enköpingin kunnan tulee lain mukaan antaa ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluville asukkailleen mahdollisuus vaikuttaa omaa kieltään ja kulttuuriaan koskeviin asioihin.

Ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajista, luottamushenkilöistä ja kunnan virkamiehistä koostuva yhteistyöryhmä kokoontuu käsittelemään näitä asioita muutaman kerran vuodessa.

Enköpingin kunnallinen neuvonpitoryhmä (KFS) on neuvonpitoa ja Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien keskinäistä vaihtoa varten. Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, joka antaa ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuuden vaikuttaa sitä koskeviin asioihin.

Neuvonpitoryhmän tulee vaikuttaa Enköpingin kunnan positiiviseen kehittymiseen suomenkielisenä hallintoalueena. Erityisen tärkeitä ovat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoa ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoiminta koskevat asiat.

Neuvosto koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä viidestä jäsenestä ja seitsemästä varajäsenestä. Neuvosto on kunnanhallituksen alainen ja se saa hallinnollista tukea kunnanjohtotoimistolta.

Seuraava yhteistyöryhmän kokous on 6. marraskuuta kello 17.30–19.30, Linbanegatan 12.

Haluatko olla mukana vaikuttamassa?

Meille on tärkeää, sinulla ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvana on mahdollisuus vaikuttaa kieltäsi ja kulttuuriasi koskeviin asioihin.

Joitakin kertoja vuodessa kokoontuukin siksi neuvonpitoryhmä, johon kuuluu ruotsinsuomalaisten edustajia, luottamushenkilöitä ja virkamiehiä. Haluamme, että sinäkin tulet mukaan vaikuttamaan!

Ilmoita kiinnostuksestasi osoitteeseen: irma.aalto@enkoping.se

Kokousmuistiinpanot

2023