Omaiset ja vapaaehtoiset

Aviopuolison, vanhempien, lasten, ystävien ja naapureiden läheisenä oleminen voi joskus tuntua yksinäiseltä ja raskaalta, mikäli he eivät selviydy arjestaan omin voimin.

Voit saada neuvoja, tukea ja tietoa useasta Enköpingin kunnan toiminnasta. Sinulle voidaan järjestää myös vuorottelupalvelua, pääset puhumaan jonkun kanssa ja tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia. Voit myös vain viettää yhteistä aikaa muiden kanssa ja puhua jostain aivan muusta.

Omaisille tarjotaan tukea myös kunnan muista hallinnoista ja toiminnoista, jotka eivät ole sidoksissa kuntaan.