Fjärrtillsyn

Nattlig tillsyn med kamera.

Enköpings kommun erbjuder fjärrtillsyn till dig som beviljats tillsyn nattetid. Fjärrtillsyn innebär att tillsynen görs på distans med hjälp av en kamera. Det är ett alternativ eller komplement till personliga besök.

Fjärrtillsyn kan vara ett bra alternativ för dig som:

  • är lättväckt
  • inte vill ha personliga besök
  • känner dig obekväm med att ha främmande människor i ditt hem.

Om du väljer att prova fjärrtillsyn med kamera och inte är nöjd kan du när som helst avsluta tjänsten.

Vad krävs för att få en trygghets­kamera?

Du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till tillsyn kan välja fjärrtillsyn. En kamera monteras då på lämplig plats i din bostad.

Så här fungerar fjärrtillsyn

Tillsynen görs av särskilt utbildad personal på den larmmottagning som hanterar kommunens trygghetslarm. Säkerhetsnivån är hög och endast behörig personal kan utföra tillsynen.

Inget bild-, ljud- eller filmmaterial sparas, det är endast en ögonblicksbild vid tillsynen. Tillsyn sker endast vid överenskomna tillfällen. Kameran slås bara på under den tidpunkt som du valt utifrån den hjälp du är beviljad. Kameran ”ser” även i mörker. När kameran inte är aktiv är den riktat mot taket. När kameran är aktiv riktas den mot sängen.

Om tillsynen skulle visa att något ser onormalt ut, exempelvis om du har ramlat vid sängen, kontaktar larmmottagningen hemtjänstpersonalen som kommer hem till dig. Precis som vid ett trygghetslarm.

Är du inte synlig via kameran under tillsynstillfället görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du efter den andra tillsynen fortfarande inte är synlig kontaktar larmmottagningen hemtjänstpersonalen. De åker då hem till dig, om vi inte tillsammans med dig kommit överens om något annat.

Om det skulle uppstå tekniska problem med utrustningen gör hemtjänstpersonalen ett hembesök, förutsatt att detta är överenskommet med dig.

Montering av utrustning

Kommunens teknikadministratör ansvarar för att utrustningen installeras och servas vid behov. Vid installationen får du information om hur utrustningen fungerar.

För att kameran ska fungera krävs täckning till mobilnätet och anslutning till ett eluttag. Enköpings kommun ordnar och bekostar installation av utrustningen, förutsatt att det är tekniskt möjligt.