Anhörig­stöd

Stöttar du någon som är lång­varigt sjuk, äldre eller har en funktions­nedsättning?

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Även du som anhörig kan behöva och har rätt till stöd.

I kommunen finns en anhörig­konsulent som kan vägleda dig och ge stöd, enskilt eller i grupp. En anhörig kan även vara någon utanför familjekretsen, till exempel en vän eller granne.

Kontakta anhörigkonsulenten för att se vilket stöd som passar dig.

Anhörigkonsulent

Siv Bergström
Telefon: 0171-62 56 88
E-post: siv.bergstrom@enkoping.se

Film om anhörigstöd

Karins man har fått en stroke och familjesituationen blir jobbig. Då kontaktar hon anhörigkonsulenten.

Film - kom ihåg att slå på ljudet (längd 1 minut)

Lyssna

Hör när anhörig­konsulenten blir inter­vjuad om sitt uppdrag av Omnia daglig verksamhet.

Lyssna - kom ihåg att slå på ljudet (längd 10 minuter)