Stöd­personer

Om din livssituation gör att du behöver stöd finns anpassade insatser: Anhörigstöd, kontaktperson, ledsagare, fixartjänst eller stöd från en volontär. Du kan också själv göra en insats för en medmänniska.

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Om du vårdar och stödjer en vuxen närstående kan du få avlösning i hemmet.

En kontaktperson fungerar som en vän som du som vuxen med funktionsnedsättning kan dela intressen och göra saker tillsammans med.

Du som har en psykisk eller fysisk funktions­nedsättning kan ansöka om ledsagare för att komma ut i närmiljön.

Som volontär gör du en frivillig insats för en medmänniska. Du kanske själv behöver sällskap eller stöd att komma ut och göra ärenden och kan då genom oss få kontakt med en volontär.

Fixartjänsten finns till för att minska risken för fallolyckor genom att du får hjälp exempelvis med att byta glödlampa och slipper klättra på en stol eller stege.

Vanliga frågor

Vad kan anhörigkonsulenten hjälpa till med?

​ En anhörigkonsulent kan lyssna, ge råd och stöd enskilt eller i grupp.

Har anhörigkonsulenten tystnadsplikt?

Ja.

Hur får jag som anhörig avlösning och vad kostar det?

​Det är din närstående som söker insatsen hos bistånds­handläggare. Om du har ett biståndsbeslut kan du ringa din hemtjänstutförare och boka tid. Det kostar ingenting upp till tolv timmar per månad.

Fördjupning