Utbildningsserie om demens

"När du börjar ana ugglor i mossen om att det inte står rätt till, anmäl dig till den här kursen” säger en tidigare deltagare.

Våra kurser

Känner du att du skulle behöva få mer kunskap om demens och lufta dina tankar och känslor? I oktober börjar utbildningen i serie om fem tillfällen, samtliga klockan 13–15.

Kontakt och anmälan

Kontakta demensteamet för mera information och anmälan till utbildning.

E-post: demensteamet@enkoping.se eller fyll i formuläret nedan.

Telefon: 0171-62 59 33, 0171-62 59 35 eller 0171-62 61 96.

Du behöver fylla i uppgifterna nedan för att vi ska kunna ta ställning till din anmälan till utbildning. Uppgifterna sparas tills utbildningen är genomförd. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem. Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är vård- och omsorgsnämnden. Kontakt genom e-post: vardomsorg@enkoping.se. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras. För mer information, gå in på vår hemsida enkoping.se/personuppgifter.