Val av hemtjänst

Du som har rätt till hemtjänst har möjlighet att välja om du vill ha en kommunal eller en privat utförare. Om du väljer ett företag som enbart utför serviceinsatser står kommunen för hemsjukvården.

Bra att veta om hemtjänst

Undantag

Några insatser berörs inte av kundvalet utan utförs alltid av kommunen:

 • Hemsjukvård utan beslut om hemtjänst
 • Nattinsatser 22.00–07.00
 • Kommunrehab
 • Enbart trygghetslarm.

Hemtjänst består av personlig omvårdnad och eller serviceinsatser och du kan få hjälp dygnet runt:

Personlig omvårdnad

Hit räknas exempelvis hjälp med:

 • att äta och dricka
 • att sköta personlig hygien, klä och förflytta dig
 • promenader
 • att bryta isolering
 • insatser för att du ska känna dig trygg och säker
 • ledsagning
 • avlösning av dina anhöriga

Serviceinsatser

Praktisk hjälp med hemmets skötsel, till exempel:

 • tvätt och enklare klädvård
 • städning
 • hjälp med olika inköp
 • att göra ärenden på bank
 • laga mat
 • hämta färdiglagad mat

Hemsjukvård

Med kommunal hälso- och sjukvård menas den vård som bedöms överstiga 14 dagar och där du inte själv kan ta sig till en vårdcentral, så kallad hemsjukvård.

Den kommunala vården är bemannad dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig som har en långvarig sjukdom att vårdas hemma.

Privat utförare

För att privata utförare ska kunna erbjuda dig sina tjänster måste de först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav de måste uppfylla. Kommunen har också ansvar för att de godkända utförarna följer avtalet.

Kommunal utförare

Införandet av kundval gör den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården tillgänglig för dig, oavsett var i kommunen du bor.

Valet

Kundval innebär att du får störrevalfrihet och ökat inflytande över hur och av vem insatserna ska utföras. Du måste inte välja. Om du avstår från att göra ett aktivt val får du insatserna utförda av kommunen, Aleris, Attendo, Allas vård och omsorg eller Enköpings kommun enligt ett rullande schema.

Så här går det till

När det är dags för dig att välja får du information av kommunen om hur valet går till, vilka utförare du har att välja bland och vad de kan erbjuda. Informationen finns som tryckt material och på kommunens hemsida. Till din hjälp har du din biståndshandläggare som kan svara på frågor och förse dig med den information du behöver. Är du inte nöjd med ditt val är du välkommen att byta. Ta då kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig.

Kommunens ansvar

Det är kommunfullmäktige som har beslutat att Enköpings kommun ska ha kundval inom hemtjänsten och hemsjukvården. Det är dock fortfarande vårdoch omsorgsnämnden som har ansvar för verksamheten. Kundvalet påverkar inte på något sätt din rätt till stöd och omsorg. Oavsett om du väljer kommunen, privat utförare eller ickevalsalternativet är avgiften densamma.

Hitta hemtjänstutförare

Här kan du läsa mer om de privata och kommunala utförare som finns att välja mellan. I vård- och omsorgsförvaltningens senaste kundundresökning kan du läsa om vad kunderna tycker om hemtjänstutförarna.

Läs kundnöjdhets­undersökningen från 2018

Allas vård och omsorg AB

Allas vård och omsorgs logotyp. Illustration av 3 personer som står i ring med texten Allas vård och omsorg AB.

Andel nöjda:

Läs kundnöjdhets­undersökningen från 2018

Driftsform:

Enskild

Typ av hemtjänst:

Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Huvudman:

Allas vård och omsorg AB

Adress till Allas vård och omsorg AB:

Vårfrugatan 2 A, 745 30 Enköping

Telefonnummer till Allas vård och omsorg AB:

072-849 45 94

Vår verksamhet

Vi satsar på utförandet av tjänster med hög kvalité och uppfyller och värderar högt de krav som kommunen ställer kring sekretess, tystnadsplikt samt anmälningsskyldighet.

Kunden står i centrum för verksamheten och kundens tillfredsställelse är målet med verksamheten. Vår grund är principen att alla människor har lika värde därför heter vi ”Alla´s vård och omsorg. ”Vi tycker att helheten kring kunden är viktig, därför har vi nära samarbete med övriga sjukvårdsinstanser, så som arbetsterapeuter, sjukgymnaster, vårdcentraler osv.

Inom Allas vård och omsorg arbetar vi i små grupper, vilket möjliggör för gruppen att ha tillräcklig kompetens då samma ansikten kommer på besök och kunden får kontinuitet och trygghet.

Personal och kompetens

Personalgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträde. Våra medarbetare har lång erfarenhet från äldreomsorg och arbetar utifrån företagets värdegrund: bemötande med respekt, professionalism och flexibilitet. All personal använder våra arbetskläder och företagets legitimation vilket gör att kunden kan känna sig trygg. Vid nyrekrytering begärs utdrag ur belastningsregistret. Vi har bred språkkunskap. Förutom svenska, pratar vi engelska, tyska, spanska, bosniska, serbiska och kroatiska.

Insatser som utförs:

Service, omvårdnad, hemsjukvård

Tid:

Alla dagar i veckan, 7-22.

Geografiskt område:

Enköpings kommun

Tilläggstjänster:

Flyttstäd, fönsterputs, hundpromenader, städning, inköp meed mera. Välkomna med förslag! 

Kontaktuppgifter

Verksamhetsansvarig: Murisa Blazevic

Telefonnummer till Murisa Blazevic, verksamhetsansvarig: 070 77 44 045

E-post till Murisa Blazevic, verksamhetsansvarig: murisa.blazevic@allasvardomsorg.se

E-post till Allas vård och omsorg AB: info@allasvardomsorg.se

Läs mer om Allas vård och omsorg AB på deras webbplats

Attendo

Attendos logotyp. Texten Attendo med 3 blå ringar bredvid. Den först med ett plustecken, den andra två ringar och den tredje med ett hjärta i.

Andel nöjda:

Läs kundnöjdhets­undersökningen från 2018

Driftsform:

Enskild

Typ av hemtjänst:

Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Huvudman:

Attendo Sverige AB

Adress till Attendo:

Korsängsgatan 38, 749 49 Enköping

Telefonnummer till Attendo:

0171-37 340

Attendo erbjuder omsorg som underlättar äldres och funktionshindrades liv och oberoende. Vårt mål är att våra kunder ska uppleva att vi är professionella, tillförlitliga och ger omtanke i såväl ord som handling.

Innan du väljer hemtjänst ska du ha ett biståndsbeslut från kommunen. Om du väljer Attendo i hemtjänsten börjar vi med ett möte där vi får möjlighet att lära känna varandra och kan lättare erbjuda omsorg och service som du önskar. Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan där det framgår vilka insatser som ska utföras och på vilket sätt som du vill ha dem utförda.

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du får en namngiven person som kommer att vara den som hjälper dig mest och som du kan vända dig till med frågor och synpunkter.

Vår verksamhet

Attendo Sverige AB har bedrivit äldreomsorg på uppdrag av svenska kommunerna sedan 1988 och är idag Nordens största omsorgsföretag med inriktning på äldre och funktionshindrade. Attendo Sverige AB tillhandahåller omsorg som underlättar äldres och funktionshindrades liv och oberoende.

Vårt mål med kvalitetsarbete är att våra kunder, medarbetare och övriga samarbetspartners ska uppleva att vi är professionella, tillförlitliga och ger omtanke i såväl ord som handling. Arbetet ska vara långsiktigt och vara präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt. Vi bygger vårt arbete på SIQ:s (Institutet för kvalitetsutveckling) 13 kvalitetskriterier, där arbete med exempel ständiga förbättringar ingår. Hos Attendo utgår vi från dina behov och önskemål.

Våra medarbetare inom hemtjänst och hemsjukvård i Enköping erbjuder personlig omsorg och service som innebär att vi hjälper dig med de insatser som du beviljats hjälp med av kommunens biståndshandläggare. När du väljer Attendo som utförare av dina insatser kommer vi hem till dig för att tillsammans med dig planera hur din hjälp ska utföras. Vi arbetar med tydligt kontaktmannaskap vilket innebär att du får en namngiven person som kommer att vara den som hjälper dig mest och som du kan vända dig till med frågor och synpunkter.

Personal och kompetens

Vår personalgrupp består av sjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden med formell kompetens och många har lång erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst. Inom gruppen finns personal som behärskar svenska, engelska, arabiska, polska, ryska, lettiska, thailändska med flera språk.

Alla våra medarbetare bär Attendos kläder och namnbricka för din säkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning för medarbetarna så att verksamheten har en ständigt pågående utveckling.

Insatser som utförs:

Service, omvårdnad, hemsjukvård

Tid:

Alla dagar i veckan, 7-22.

Geografiskt område:

Enköpings kommun

Tilläggstjänster:

Vi kan även erbjuda dig hushållsnära tjänster utöver dem eventuella servicetjänster du är beviljad, till exempel gräsklippning, snöskottning, storstädning och fönsterputs. Denna tjänst kan i framtiden utvecklas beroende av dig som kund och vad du önskar få hjälp med utöver ditt biståndsbeslut.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef: Camilla Nilsson
Telefonnummer till Camilla Nilsson, verksamhetschef: 0171-29 962
E-post till Camilla Nilsson, verksamhetschef: camilla.nilsson3@attendo.se

Planeringsledare: Carola Jansson
Telefonnummer till Carola Jansson, planeringsledare: 0171-299 62
E-post till Carola Jansson, planeringsledare: carola.jansson@attendo.se

Fax: 0171-373 40
Läs mer om Attendo på deras webbplats

Enköpings kommun

Andel nöjda:

Läs kundnöjdhets­undersökningen från 2018

Driftsform:

Offentlig

Typ av hemtjänst:

Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Huvudman:

Enköpings kommun

Adress till Enköpings kommun:

Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping

Telefonnummer till Enköpings kommun:

0171-62 54 25

Vår verksamhet

Vård- och omsorgsförvaltningen driver och ansvarar för den kommunala hemtjänsten. Vi har fem olika verksamheter som bedriver hemtjänst: tre på landsbygden, en i centrala Enköping och en nattpatrull.

Vi ger dig rätt form vård, omsorg och service med hög kvalitet samt ett gott och respektfullt bemötande. Vårt mål är att de tjänster som erbjuds ska vara Sveriges bästa.

Vi vill att våra kunder ska få rätt stöd till ett självständigt liv. Det innebär att du ska ha ett avgörande inflytande över din insats och känna dig trygg med den. Vi lägger stor vikt vid ett respekt­fullt bemötande och att du ska uppleva en meningsfull tillvaro.

Personal och kompetens

Hemtjänstverksamheten har cirka 140 medarbetare där ungefär 75 procent har formell utbildning. Övriga medarbetare har förvärvat sin kompetens genom intern utbildning och arbets­livserfarenhet. Våra medarbetare kan utföra alla typer av insatser även hemsjukvård.

Då vi har kunder från olika länder och kulturer anställer vi personal med olika språkkunskaper för att kunna möta allas behov och se till att alla får hjälp, stöd och omsorg på samma villkor.

Vår medarbetare är utbildade i kontaktmannaskap. Det innebär att kontaktmannen tillsammans med dig gör en genom­förandeplan där dina behov står i fokus för hur vi arbetar. Här beskriver vi tillsammans vad som ska utföras, hur och när det ska utföras.

Se filmen om att jobba i hemtjänsten på Enköpings kommuns YouTubekanal

Insatser som utförs

 • Personlig omvårdnad
 • Serviceinsatser
 • Hemsjukvård
 • Kommunen utför insatser dygnet runt i hela Enköpings kommun.

Våra hemtjänstområden

Hemtjänst centrum

Fjärdhundra hemtjänst

Grillby Lillkyrka hemtjänst

Hummelsta hemtjänst

Örundsbro hemtjänst