Bostads­anpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad om du har behov av det.

Bostadsanpassning görs till dig som på grund av ålder eller funktions­nedsättning har behov av att göra din bostad och närmiljö mer praktisk. Du ska kunna leva som alla andra och använda din bostad på det sätt du vill.

Vanliga frågor

Vem kan söka ­bidrag?

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du inte äger din bostad måste du i vissa fall ha din fastighetsägares tillstånd för att anpassningen ska få utföras.

Hur stort bidrag kan jag få?

​Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för det som behöver göras. Bidraget täcker hela kostnaden för anpassningen. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslår måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.

Behöver jag ett intyg för att få bidrag?

​Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktions­nedsättning. Det är oftast en arbetsterapeut som utformar ett sådant intyg, men det kan också vara annan sakkunnig som läkare eller sjukgymnast. Den sakkunnige kan inte neka dig ett intyg, men det är inte säkert att han eller hon kan styrka behovet av anpassningen. Fråga alltid din intygsgivare om du är osäker på vad intyget innebär.

Fördjupning