Syssel­sättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få en sysselsättning som ger livskvalitet och gemenskap.

Sysselsättningen finns till för dig som bor i Enköpings kommun och har psykisk ohälsa. Verksamheten är frivillig och kostnadsfri och bygger på din och andras gemensamma medverkan. Målet är att öka din livskvalitet genom gemenskap, stöd, sysselsättning eller arbetspraktik. Syssel­sättningen har verksamheter på Hjälpmedels­lagret och på Kaptensgatans lego och service.

Vanliga frågor

Vad kan jag delta i?

​Du kan delta i till exempel lagerarbete, textilarbete, verkstads- och servicearbete samt arbetsplatspraktik med extra stöd.

Måste jag vara med varje dag?

​Du deltar efter intresse och förmåga. Gör upp det med din handledare.

Får jag betalt för att delta?

​Du får en ersättning på 5,50 i timmen om du har hab-ersättning, men tänk på att det kan påverka annat ekonomiskt stöd som du har.

Fördjupning