Kontakta ett personligt ombud

I Enköpings kommun finns två personliga ombud, kontakta någon av dem för att få veta mer.

Kontakta de personliga ombuden direkt och fråga. Är det svårt att ta den första kontakten kan du ta hjälp av någon som du litar på. Du behöver inte berätta hela din livshistoria. Däremot ska du vara beredd på att svara på några frågor för att de ska kunna bedöma om personligt ombud är det rätta för just dig. De behöver förstå din livssituation och om du tillhör målgruppen ”personer med långvarig psykisk ohälsa som har svårigheter i sin vardag”, och få ställa lite frågor om vilka resurser du själv har att hantera din situation.

Om de bedömer att du kan ha rätt till personligt ombud får du en tid där du vanligen får träffa dem. Därefter bestäms om du får personligt ombud och vem det blir. Ert samarbete inleds med att ni får tid att lära känna varandra och att du får lyfta fram de frågor du vill arbeta med. Ditt personliga ombud arbetar på ditt uppdrag utifrån dina önskemål men tillsammans med dig.

De kan bland annat:

  • tillsammans med dig komma fram till vilket behov av stöd du har och vad de kan hjälpa dig med.
  • stötta dig vid kontakt med myndigheter och vårdinrättningar.
  • hjälpa dig att ansöka om det du är i behov av.
  • ge dig professionellt och medmänskligt stöd.
  • stödja och utveckla ditt nätverk.
  • påtala brister i samhällets insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Personliga ombud

Ulrika Lundblad 

Telefon: 0171-62 59 69
E-post: ulrika.lundblad@enkoping.se

Sebastian Settergren 

Telefon: 0171-62 59 68
E-post: sebastian.settergren@enkoping.se

Besöksadress

Kraftgatan 14A, 745 62 Enköping

Två personer sitter vid ett bord med böcker och pennor, foto.