I Omnias arbetstagarråd kan alla uttrycka sig efter förmåga

Publicerad

På Omnia Daglig verksamhet är arbetstagarrådet ett forum för delaktighet. Här kan arbetstagarna lyfta sina frågor om verksamheten.

I rådet sitter representanter för kunderna på alla tre inriktningarna på Omnia: aktiveringsinriktningen, samhällsinriktningen och tjänste­inriktningen.

– Arbetstagarrådet är bra. Vi kan prata trivsel på jobbet och våra röster blir hörda. Vi kan vara med och påverka verksamheten, säger deltagarna i arbetstagarrådet.

Till varje möte väljs en ordförande som håller i mötet tillsammans med en i personalen som kallas aktiveringsvägledare. Även en protokollförare och fikaansvarig väljs ut och alla som vill får möjligheten att någon gång prova på dessa roller.

– Kommunikation är nyckeln till mycket inom vår verksamhet och det är viktigt att vi skapar möjligheter och forum för alla att kunna uttrycka sig, säger Carola Lööw som är aktiveringsvägledare.

Med den rådande pandemin har arbetstagarrådet fått läggas vilande. Fotot är från ett tidigare möte innan pandemin bröt ut. Under tiden som rådet vilar arbetar Omnia för att hitta nya arbetssätt och forum för inflytande och delaktighet.

Utgår från delaktighets­modellen

– Inom Omnia använder vi oss av delaktighetsmodellen (DMO). Det är en modell som bygger på dialogsamtal kring önskade teman och frågor. Modellen är ett arbetssätt som underlättar en jämlik dialog mellan kunder och personal med syftet att stärka kundernas engagemang och inflytande över sin vardag, säger Kerstin Wallinder som också är aktiveringsvägledare.

– Delaktighetsmodellen kan stödja, träna och stimulera kunden i att uttrycka sig och framföra sina önskemål och behov.

Kommunikations­stöd – ett fokus­område på Omnia

Carola Lööw arbetar med kommunikations­stöd gentemot arbetstagarna. Hon jobbar mycket med att tydliggöra dagarna i verksamheten för både arbetstagarna och personalen.

– Vi arbetar ständigt för att utveckla nya arbetssätt som gör det möjligt för kunderna att kommunicera efter sin egen förmåga. Att just anpassa och utveckla kommunikationsstöd är ett av våra fokusområden på Omnia. Alla människor har enligt lag och internationella människo­rättskonventioner rätt till kommunikation, säger Carola Lööw.

Läs mer om sysselsättning via Omnia Daglig verksamhet

Del av upp­giften Del­aktighet och demokrati

Dialog där alla kan göra sin röst hörd utifrån förmåga är viktigt. Det är en del av uppgiften Delaktighet och demokrati i kommun­fullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023.

Läs mer om den långsiktiga planen på enkoping.se/­langsiktigplan

Foto på deltagarna i arbetstagarrådet på Omnia Daglig verksamheten.

Arbetstagarrådet på Omnia. Fotot är från ett tidigare möte innan pandemin bröt ut.