Web­bokade antikropps­tester startar igen

Publicerad

Nu kan invånare i Uppsala län boka tid för antikroppstestning via 1177.se igen.

I början av december pausades den storskaliga antikroppstestningen tillfälligt, då det uppstått situationer där det funnits risk för smittspridning.

Rutiner har setts över

Sedan antikroppstestningen pausades har rutinerna setts över för att minska risken för smittspridning. Provtagningen för pågående covid-19-infektion har också utökats, vilket man tror kommer att minska risken för att personer med pågående infektion anmäler sig för antikroppstestning i hopp om få ett PCR-test på plats.

För närvarande erbjuder elva vårdcentraler i länet möjligheten att boka tid för antikroppstestning via webbokning på 1177.se.

Läs mer om antikroppstestning

Läs pressmeddelandet om antikroppstestning från Region Uppsala via TTs webbplats

Läs mer på 1177 vårdguidens webbplats om antikroppstestning

Enköping