Vardaga hemtjänst upphör

Publicerad

Den 1 mars 2021 upphör Vardaga som leverantör av hem­tjänst.

Vardaga Nytida Omsorg AB har sagt upp sitt avtal med Enköpings kommun och kommer att upphöra som hemtjänstutförare den 1 mars 2021.

Du som har Vardaga som hemtjänstleverantör behöver göra ett nytt val av leverantör. Kommunens biståndshandläggare kommer att kontakta dig för att informera om hur du gör för att välja en ny.

Har du frågor?

Om du har frågor ska du i första hand kontakta din bistånds­handläggare.

I andra hand kan du kontakta Agnetha Resin, kommunens verksamhetsområdeschef för myndighet.

Agnetha Resin
Telefon: 0171-62 59 36
Mejl: agnetha.resin@enkoping.se

Bild på Vardagas logotyp.