Besöksförbud på äldreboenden gäller fortfarande

Publicerad 2020-06-19

Vi påminner om att regeringens beslut om ett besöksförbud på äldreboenden runt om i landet fortfarande gäller. Det för att förhindra spridningen av covid-19.

– Vi förstår att man vill träffa sina anhöriga men i dagsläget är det förenat med riktigt stora risker för våra äldre och sköra, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Den som är verksamhetsansvarig för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag. Samt om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Plexiglas för säkra möten

Det finns plexiglasställningar som kan vara ett alternativ för ett säkrare besök.

– Att umgås utomhus med plexiglas som skydd, så kallat nys-skydd, är ett bra och säkert alternativ. Det ökar möjligheten för att åter få träffa nära och kära på ett säkert sätt, säger Anna-Karin Bye.

Enköping