Provtagning för pågående covid-19-infektion

Publicerad 2020-06-17

Från och med idag kan du testa dig för covid-19-infektion hos Husläkarcentrum i Enköping. Region Uppsala erbjuder alla i Uppsala län att testa sig gratis för att minska smittspridningen. Tiden bokas på 1177.se med e-legitimation.

Förutom här i Enköping finns de särskilda provtagningsstationerna vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum.

Smittskyddsläkare Johan Nöjd menar att provtagningen ger en ökad tydlighet jämfört med allmänna riktlinjer till alla som har symtom.
- Om du är helt säker på att du har covid-19 är det lättare att veta hur du ska bete dig. Att isolera dig själv så länge du är smittförande och att varna familj och vänner som du har varit i närheten av, så att de också går och testar sig så fort de får minsta symtom.

Det finns ett begränsat antal tider per dag men det kan utökas om det behövs. Region Uppsala jobbar också för att komma igång med så kallad antikroppstestning nästa vecka. Testet görs när man varit frisk i minst två veckor och visar om man bär på antikroppar mot covid-19. I så fall är det ett bevis på att man har haft infektionen. Testet kommer att erbjudas mot en egenavgift som väntas bli 200 kronor.

- Vi arbetar intensivt för att organisera även antikroppsprovtagningen och kommer att informera om formerna för detta så snart det är klart. Målet är att komma igång i nästa vecka, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Så testar du dig i Uppsala län

Enköping

Foto: Mostphotos. Syntolkning: Sjukvårdpersonal i grön rock som sätter på sig plasthandskar.