Social­förvaltningen ger stöd i krisens spår

Publicerad

När samhället stänger ner till följd av pandemin och många är isolerade tenderar våld och missbruk eller andra problem att öka.

Vill du prata med någon om din eller någon annans situation? Välkommen att kontakta någon av våra öppna mottagningar Familjens hus och Nyängen.

Det kostar ingenting att besöka oss och vi dokumenterar inte att vi har träffats.

Vi kan till exempel prata om:

  • att du eller någon i din närhet använder droger eller missbrukar alkohol eller spel
  • att det ofta blir bråk hemma
  • att du eller någon annan är utsatt för våld i nära relation
  • att du utövar våld
  • att du tycker att det är svårt att prata tillsammans i familjen.

Rör din fråga familjerelationer och/eller våld?

Du och din familj kan få rådgivning och stöd på Familjens hus.

Kontakta Familjens hus

Rör din fråga missbruk och/eller våld?

Du kan få rådgivning och stöd på Nyängen öppenvårdsmottagning.

Kontakta Nyängen öppenvårdsmottagning

Känner du oro för ett barn eller att någon hamnat i missbruk?

Om du misstänker att ett barn far illa eller att någon hamnat i missbruk kan du göra en orosanmälan till vår mottagning. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro.

Anmäl oro för barn och unga

Kontakta mottagningen

Andra hjälp- och stödorganisationer

Enköping