Rosen­gårdens omvård­nads­boende måste renoveras

Publicerad 2019-03-22

Boende kommer inte kunna bo kvar i lägenheterna utan behöver flytta.

Rosengårdens omvårdnadsboende behöver så pass omfattande renovering som kommer pågå under så lång tid att det inte går att bo kvar i lägenheterna under tiden.

Rosengården drivs på entreprenad av Vardaga. De 22 personer som idag bor på Rosengården och deras anhöriga har tidigare fått information om renoveringen.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar i samråd med ledningen för Vardaga för en snar lösning på var de som bor på Rosengården ska erbjudas annat boende under renoveringen.

Välkommen på informationsmöte

Tisdagen 2 april klockan 18 finns representanter från kommunens fastighetsavdelning och vård- och omsorgsförvaltningen på Villa Sandgatan, Sandgatan 1 i Enköping, för att ge ytterligare information och för att svara på frågor.

Har du frågor?

Om du inte har möjlighet att komma på informationsträffen har du möjlighet att ställa din fråga till e-post: vardomsorg@enkoping.se

uuu