Nu prövas tillstånd för privat vård och omsorg

Publicerad

Inspektionen för vård och omsorg måste godkänna privata utförare av omvårdnadsboenden. Men kommunen har fortsatt ansvar för kvaliteten.

Alla omvårdnadsboenden som drivs av andra än kommunen ska ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är ett beslut som riksdagen fattade den 1 mars och boendena har fram till april 2018 på sig att söka tillstånd. Kommunen har fortsatt ansvar för kvaliteten på den vård och omsorg som bedrivs på boendena, oavsett om det är en privat eller kommunal utförare.

Orions tillstånd inte klart

Orions omvårdnadsboende i Enköping drivs sedan 2014 på entreprenad av Victum omsorg AB och är därför ett av de företag som sökt tillstånd. IVO har nu i en första vända bedömt att företaget inte uppfyller kraven för att bedriva verksamhet då de har varit sena med vissa betalningar och därför visar på ett beteende av att inte betala i tid.

Victum har informerat vård- och omsorgsförvaltningen om detta och berättar att de varit sena med betalningarna som ett resultat av att företaget vuxit mycket under de senaste åren samt att deras system för fakturahantering inte fungerat på rätt sätt. Victum kommer överklaga IVO:s beslut till förvaltningsrätten.

Kommunens ansvar

Om de skulle få avslag så tar kommunen över driften av boendet. Det är viktigt att de boende även i fortsättningen får sin omsorg av personer som de känner. Därför kommer medarbetarna att få erbjudande att arbeta kvar på Orion enligt LAS-regler för verksamhetsövergång.

Den kundundersökning som nyligen genomfördes inom alla verksamheter i vård och omsorg visar att de boende på Orion generellt är nöjda med den vård och omsorg de får där. IVO har heller inte anmärkt på kvaliteten på de insatser som utförs.

Har du frågor?

Kontakta Mattias Porsaeus, utvecklare
Telefon: 0171-62 59 91
E-post: mattias.porsaeus@enkoping.se

Entrén och framsidan av Orions omvårdnadsboende i Enköping

Orions omvårdnadsboende