Ungdom får åka på läger

Publicerad

Kammarrätten avslår vård- och omsorgsnämndens begäran att förvaltningsrättens dom inte ska gälla tills kammarrätten fattar beslut. Ungdomen åker nu på lägret i nästa vecka.

Vård- och omsorgsnämnden begärde i sitt överklagande till kammarrätten att förvaltningsrättens dom inte skulle gälla till dess kammarrätten fattat sitt beslut, så kallad inhibition.

Den 4 augusti fick vård- och omsorgs­förvaltningen beskedet att kammarrätten den 2 augusti avslog nämndens begäran om inhibition. Det innebär att förvaltningsrättens dom gäller till dess kammarrätten har fattat sitt beslut och ungdomen får åka på lägret i nästa vecka.

Tidigare nyhet

Varför överklagar vi dom att låta ungdom åka på läger? 

Vid frågor, kontakta:

Vård- och omsorgsförvaltningen
vardomsorg@enkoping.se