Varför överklagar vi dom att låta ungdom åka på läger?

Publicerad

För att få veta hur lagen ska tolkas har vård- och omsorgs­nämnden valt att överklaga förvaltnings­­rättens dom att låta en ungdom åka på läger för funktions­hindrade.

– Vi förstår att det här ärendet kan väcka frågor, oro och till och med ilska, säger Agneta Resin-Fredriksson som är tillförordnad chef på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Men för oss är det angeläget att du som bor i kommunen känner dig trygg med den omsorg och omvårdnad som vi ger och att vi följer gällande lagstiftning.

Därför överklagas domen

Vård- och omsorgsnämnden har valt att överklaga förvaltningsrättens dom i det här ärendet till kammarrätten för att få vägledning i hur lagen ska tolkas. Det finns en dom i kammarrätten i ett liknande ärende som gör att nämnden måste få vägledning i hur de ska resonera.

– Tyvärr är en överklagan bara möjlig i ett enskilt ärende och det gör att individer berörs. Det är beklagligt att personen får vänta länge på ett besked, men det finns tyvärr ingen annan väg att gå för att få vägledning. 

Vid frågor, kontakta:

Vård- och omsorgsförvaltningen
vardomsorg@enkoping.se

Enköping

Foto: Wikimedia Commons