Lär dig mer om din beredskap vid en kris

Publicerad

Den 10 maj håller Försvarsutbildarna en utbildning om beredskap i en krissituation. Anmäl dig senast den 7 maj.

Tid och plats

10 maj 2017 klockan 18.00–20.30 i Kommunhuset på Kungsgatan 42 i Enköping.

Anmälan

Anmäl dig senast den 7 maj via forsvarsutbildarna.se/kris. Utbildningen är kostnadsfri.

Grundläggande kunskaper vid kriser

Hur hanterar du en situation när ljuset inte går att tända, mobilen är död och internet har slutat fungera? Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om var du hittar information vid kriser och hur du skapar din egen beredskap om du saknar värme, vatten eller el. Du stärker din och din omgivnings förmåga att ta hand om er själva vid kriser i samhället.

Utbildningen riktar sig till alla som är 16 år eller äldre. Alla som deltar får en praktisk Första hjälpen-väska och fika.

Har du frågor?

Kontakta Jan-Olof Johansson på Försvarsutbildarna.
E-post: jan-olof.johansson@forsvarsutbildarna.se

En kvinna sitter vid ett köksbord och skriver en lista.

Foto: Thomas Henrikson, MSB