Socialförvaltningens brukare är nöjda

Publicerad

Socialförvaltningens brukare är nöjda med det stöd de fått och de upplever att det är lätt att få kontakt med förvaltningen.

Det var under förra hösten som socialförvaltningen frågade 190 stycken av sina brukare. Av dem har 148 svarat och resultatet visar att 87 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Brukarna har svarat på frågor som hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren, om man förstår information som lämnas, vilken förståelse man möts av, om socialsekreteraren är öppen för synpunkter på hur situationen kan förändras, i vilken grad man kan påverka typ av hjälp och om situationen har förändrats sedan man kommit i kontakt med socialförvaltningen.

Socialförvaltningens enhetschefer utvärderar nu resultaten tillsammans med sina medarbetare för att hitta sätt att utveckla förvaltningens arbete.

Resultatet i Kolada

Du kan läsa resultatet i sin helhet i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada finns resultat från enkäter som gjorts i kommuner och landsting i hela Sverige. Många av Sveriges kommuner medverkar i samma undersökning.

Socialförvaltningen har gjort enkäten med samordning och stöd från Sveriges Kommuner och Landsting och Rådet för främjande av kommunala analyser. Brukarna har svarat anonymt.

Ny undersökning i höst

I höst kommer samma enkätundersökning att genomföras igen för fortsatt utvärdering av brukarnas upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Vid frågor, kontakta:

Karolina Haeggström, utvecklare
0171-62 63 83
karolina.haeggstrom@enkoping.se

Enköping