Försäkrings­­­­besked

Här kan du läsa om vilka som omfattas av vår kollektiva olycksfalls­försäkring hos Protector Försäkring och när.

Vem är försäkrad och när?

Försäkring gäller på heltid för följande grupper:

 • Elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan, särskola, fristående skola och gymnasiesärskola inkl elever från och i annan kommun
 • Barn i förskoleverksamhet. kommunal förskola och familjedaghem, enskilda förskolor och familjedaghem inkl barn placerade i annan kommun
 • LSS-boende
 • Omsorgsverksamhet, Gluggen
 • Omsorgsverksamhet, Asphagen
 • Omsorgsverksamhet, familjehem
 • Barn i familjehem-kontaktfamilj (permanent boende)
 • Vuxna i institutioner (Gröngarn, Skyttegatan) och träningslägenheter
 • Lägerskola två veckor (Skantzö)

Försäkring gäller för verksamhetstid för följande grupper:

 • Barn mellan 0 till 6 år i kommunal verksamhet (till exempel simskola) och som ej är inskrivna i förskoleverksamhet
 • Personer i kommunalt uppföljningsansvar (KAA)
 • Elever i KomVux (grundläggande och gymnasial) inkl elever från annan kommun och i annan kommun på distans
 • Elever i LärVux Verksamhetstid Elever i SFI
 • Elever i Yrkeshögskola
 • Omsorgsverksamhet, daglig verksamhet
 • Omsorgsverksamhet, Syssloporten
 • Person omhändertagen av (väntjänst) frivilligcentralen eller liknande
 • Flyktingar med uppehållstillstånd
 • Personer i arbetsträning i kommunens regi
 • Barn i kontaktfamilj-kontaktperson