Socialnäm­­n­­dens fonder

Som privatperson och folkbokförd i Enköpings kommun kan du ansöka om medel från Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun. Ansök senast den 9 oktober 2020.

 

2020 blir det ingen utdelning från socialnämndens andra två fonder, Malmgrenska och Lindholmska.

Stiftelsen Lindholmska fonden

Stiftelsen delar ut bidrag till kostnader för boende till änkor efter företagare och änkor efter hantverkare. De som är ekonomiskt och socialt utsatta och inte får annat stöd från samhället får företräde.

Malmgrenska stiftelsen

Bidrag betalas ut till äldre makar med företräde för skomakare och jordbrukare, i första hand till personer som under en längre tid bott i kommunen. De som är ekonomiskt och socialt utsatta och inte får annat stöd från samhället får företräde.

Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun

Stiftelsen tillkom 1996 efter sammanslagning av 66 olika småfonder, där donatorernas syfte var att hjälpa dem som hade det svårt i dåtidens samhälle. I stiftelsen ingår två så kallade pensionsfonder; Lovisa Holmströms fond och Lindfeldts pensionsfond, där de ursprungliga bestämmelserna var att de personer som en gång fått hjälp från någon av dessa fonder, skulle fortsätta att få hjälp så länge de levde och var bosatta i Enköpings kommun.

Övriga prioriterade att få medel:

  • barn, ungdomar och barnfamiljer
  • socialt utsatta, gamla, sjuka och personer med funktionshinder
  • övriga behövande efter individuell bedömning, där samhället i övrigt inte bistår via skattemedel.

Ansök

Ansökningsblankett för ansökan om medel ur fond