Ekonomisk rådgivning, bidrag och stöd

Vi erbjuder stöd och rådgivning om din ekonomi och hjälp att ansöka om skuldsanering. Frivilliga organisationer och privatpersoner kan även söka bidrag från olika fonder.

Om du har problem med din ekonomi kan en budget- och skuldrådgivare hjälpa dig. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och har tystnads­plikt. Vi kan till exempel göra en plan för dina inkomster och utgifter, hjälpa dig att få kontroll över dina skulder eller hjälpa dig att räkna ut hur mycket som är rimligt för dig att betala varje månad. Om du behöver du ansöka om skuldsanering kan vi hjälpa dig med ansökan. Skuldsanering betyder att du helt eller delvis kan bli fri från att betala dina skulder.

Hos socialnämnden kan du som privatperson och folkbokförd i Enköpings kommun ansöka om bidrag från tre olika fonder. Frivilliga organisationer som arbetar med att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet samt barn och ungdomar i riskzon kan ansöka om verksamhets­bidrag.

Vanliga frågor

Du kan ansöka om bidrag från tre olika fonder: Stiftelsen Lindholmska fonden, Malmgrenska stiftelsen och Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun.

Om socialnämndens fonder

​Om du får en räkning som du inte kan betala ska du kontakta företaget så snart som möjligt och tala om det. Om du kommer att kunna betala fakturan inom den närmaste tiden, kan du fråga om du kan få ett så kallat anstånd och betala fakturan lite senare. Om du kan betala del av fakturan, kan du fråga om du får dela upp betalningen på flera tillfällen.

​Du kan kontakta vår budget- och skuldrådgivare för att få stöd och hjälp.

Läs mer om konsumentverkets tjänster gällande privatekonomi på webbplatsen Hallå konsument.

Där finns också kontaktuppgifter till alla kommuners budget- och skuldrådgivning i Sverige

​Om du inte betalar en faktura får du som regel en påminnelse från fordringsägaren, det vill säga den du är skyldig pengar. För påminnelsen debiteras en avgift. Om du inte betalar efter påminnelsen, kan ärendet gå vidare till ett inkassoföretag som tar ut ytterligare kostnader för sin hantering. Ärendet kan också skickas till kronofogden med begäran om att skulden ska fastställas. Även det innebär merkostnader för dig. Om skulden fastställs av kronofogden kan fordringsägaren eller inkassoföretaget begära hjälp av kronofogden att driva in skulden. Det kan innebära att kronofogden gör en så kallad utmätning. Utmätning betyder att kronofogden beslutar att något du äger, till exempel en bil eller del av din lön, ska användas för att betala din skuld.

Om utmätning på kronofogdens webbplats

Du kan kontakta kronofogden och be om ett registerutdrag på din aktuella skuld. Det är också viktigt att du öppnar och sparar all post från inkassoföretag och kronofogden. En gång om året har du rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka uppgifter som finns registrerade hos kreditupplysningsföretag.

Begär ut information om vilka uppgifter som finns registrerade hos kreditupplysningsföretag på webbplatsen UC.

Vill du ha hjälp att reda ut din skuldsituation, kan du kontakta vår budget- och skuldrådgivare.

Kontakta kronofogden på deras webbplats

​En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar. En betalningsanmärkning gäller i tre år.

Om betalningsanmärkning på kronofogdens webbplats

​Om du inte kan betala din skuld kan kronofogden utmäta din lön. Det innebär att en del av din lön dras av för att betala din skuld. En löneutmätning pågår till dess att skulden är betald.

Om löneutmätning på kronofogdens webbplats

Om du har stora skulder som du inte kommer att kunna betala på lång tid kan kronofogden i vissa fall besluta om skuldsanering. Den som fått skuldsanering betalar en del av sina skulder under några år. Resterande skulder skrivs av och betalningsanmärkningar faller bort. Du ansöker om skuldsanering hos kronofogden. Om du vill ha hjälp med en ansökan kan du kontakta vår budget- och skuldrådgivare.

Om skuldsanering på kronofogdens webbplats

​Skulderna behöver inte vara gamla för att du ska kunna få skuldsanering. Kronofogdemyndigheten tittar på din personliga och ekonomiska situation. De tittar framförallt på hur och varför du fått skulden.

​Som huvudregel ingår alla dina skulder i en skuldsanering. Till det räknas även utländska skulder och skulder till släkt och vänner.

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?