Att tänka på vid dödsbo­anmälan

Här förklarar vi kort vad som gäller för en dödsboanmälan och vad som är viktigt att tänka på.

Då kan du göra en döds­boanmälan

Du kan göra en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar, tillsammans med efterlevande makes eller partners egendom, endast räcker till begravningskostnader och gravsten.

Då kan du inte göra en dödsbo­anmälan

Du kan inte göra en dödsboanmälan när det behövs mer omfattande efterforskningar om den avlidnes tillgångar eller när det finns andra tveksamheter. Det gäller också om den avlidne har ett företag eller fast egendom. Då måste du göra en bouppteckning.

Gäller min fullmakt att företräda den avlidne?

Om du har en fullmakt att företräda den avlidne så upphör den att gälla från och med dödsdagen.

Hur snabbt ska en döds­bo­anmälan ske?

En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet. Det är viktigt att dödsbodelägaren kontaktar socialtjänsten så snart som möjligt efter dödsfallet eftersom socialtjänsten måste göra ett hembesök i den avlidnes hem för att bilda sig en uppfattning om boendets värde.

Vem förvaltar dödsboet?

Dödsboedelägarna har ansvaret att gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning. Om det finns tillgångar i dödsboet men inga dödsbodelägare, är det Allmänna arvsfonden som blir dödsbodelägare.

Allmänna arvsfondens webbplats

Hur ska tillgångar och utgifter i dödsboet hanteras?

  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen och gravstenen.
  • Övriga räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Om det finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa avslutas.