Omvård­nads­boende

När dina behov av vård och omsorg ökar eller när du inte längre känner dig trygg hemma kan omvårdnads­boende vara ett alternativ.

I Enköping finns ett flertal boenden i olika delar av kommunen. Du kan ansöka om boende och om du bedöms vara i behov av att flytta får du en plats.

Vanliga frågor

Är det samma sak som 65+?

​Vill du ställa dig i kö för ett boende för 65+ vänder du dig till Enköpings hyresboestäder (EHB) och deras kösystem. Du når dem på telefon: 0171-62 58 20. Du kan också vända dig till Uppsala bostadsförmedling, växel 018-727 00 00.

Var finns information om avgifter inom vård och omsorg?

Vi har samlat information och vanliga frågor på en egen sida, klicka här.

Hur är det med hyran?

​På ett omvårdnadsboende har du ett eget hyreskontrakt och betalar den hyra som är aktuell för just din lägenhet. Hyran betalas i förskott på en särskild faktura. Vänd dig till samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor som gäller hyran, kontrakt eller uppsägning av lägenheten.

Fördjupning