Korttids­plats

På en korttidsplats får du tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Kommunens korttidsplatser är till för dig som vid enstaka tillfällen är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Det är en bistånds­handläggare som gör bedömningen om du är i behov av en plats. Personalen är alltid närvarande och du kan få alla hjälp­insatser du behöver. Här får du ett respekt­fullt bemötande, en meningsfull tillvaro, trygghet och inflytande över din vardag.

Korttidsplatser finns på alla kommunens omvårdnads­boenden.

Vanliga frågor

Vem kan få korttidsplats?

Du kan behöva en plats för att du behöver växelvård, behöver vård i livets slutskede, saknar trygghet i det egna hemmet eller på en akut situation. Du kan vara i behov av en korttidsplats på grund av att du är anhörig som ger omsorg och vård och behöver avlösning.

Vad kostar korttidsplatsen?

​På korttidsplats, trygghetsplats och avlastning betalar du ett dygnspris för plats respektive mat. Priset för platsen är 90 kronor per dygn 2018. Kostnaden för platsen ingår i maxtaxan som är 2 044 kronor per månad. Observera att du inte kan få avdrag för dubbla bokostnader eftersom du inte betalar hyra på korttidsplatsen. Platsen betalas i efterskott på samma faktura som maten och andra insatser som till exempel hemtjänst.

Vad kostar det om jag har hemtjänst samma månad som jag är på korttidsvistelse?

​Om du har andra insatser när du är hemma som också ingår i maxtaxan får de tillsammans med kostnaden för platsen inte bli mer än 2 044 kronor per månad. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp:

Fördjupning