Korttids­plats

På en korttidsplats får du tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Kommunens korttidsplatser är till för dig som vid enstaka tillfällen är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Det är en bistånds­handläggare som gör bedömningen om du är i behov av en plats. Personalen är alltid närvarande och du kan få alla hjälp­insatser du behöver. Här får du ett respekt­fullt bemötande, en meningsfull tillvaro, trygghet och inflytande över din vardag.

Korttidsplatser finns på alla kommunens omvårdnads­boenden.

Vanliga frågor

Du kan behöva en plats för att du behöver växelvård, behöver vård i livets slutskede, saknar trygghet i det egna hemmet eller på en akut situation. Du kan vara i behov av en korttidsplats på grund av att du är anhörig som ger omsorg och vård och behöver avlösning.

Korttidsplats kan i undantagsfall erbjudas i akuta situationer, som till exempel att du vistats på sjukhus och inte kan återvända hem direkt trots omfattande insatser, dina hjälpbehov ökar och hemtjänstinsatserna blir otillräckliga eller att en vårdande anhörig blir tillfälligt sjuk.

Många gånger är det en anhörig som står för vården och omsorgen i hemmet. För att avlasta kan anhöriga erbjudas en korttidsplats. Det kan röra sig om en tillfällig insats eller regelbunden växelvård. Med växelvård menas att personen som är i behov av omsorg och vård vistas växelvis i sitt eget hem och växelvis på korttidsplatsen.

Svårt sjuka personer är ofta i behov av aen individuellt anpassad vård och omsorg dygnet runt. Kommunen erbjuder vård i det egna hemmet eller korttidsplats.

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Mer om anhörigbehörighet.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?