Stödfamilj och korttidsvistelse

Barn och ungdomar med funktions­nedsättning kan vistas några dygn i månaden i en stödfamilj medan de går i förskolan eller skolan som vanligt.

Kommunen erbjuder korttids­vistelse för barn och ung­domar under 21 år som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).  Korttids­vistelse kan ges i form av en stödfamilj. Dessutom har vi två korttidsboenden: Asphagen och Gluggen. På korttidsboende och stödfamilj kan barn och ung­domar vistas några dygn i månaden enligt beslut från kommunen.

Vanliga frågor

Kostar korttidsboende för barn något?

​Du betalar för maten på Asphagen och Gluggen och i stödfamilj. För 2018 är beloppet 82 per dygn.

Jag har bekymmer som påverkar många – kan vi ses tillsammans för att hitta en lösning?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt. Det kan vara familjen, släkten, arbetskamrater, skolkamrater, vänner, grannar eller lärare. Då kan det vara bra att prata. Vi i Nätverkslaget kan hjälpa dig att bjuda in till ett nätverksmöte. Till mötet bjuder du själv, eller tillsammans med någon, in viktiga personer i ditt liv till samtal. Tillsammans kan vi skapa en tydligare bild av situationen och gemensamt söka nya vägar att gå vidare på.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning