Stöd till föräldrar

Vi kan ge dig stöd och råd i familjefrågor eller efter en separation. Vi erbjuder föräldrautbildningar och stödgrupp för barn till skilda föräldrar. Har du relationsproblem kan du få familjerådgivning.

Familjens hus är socialförvaltningens öppenvård för familjer med barn 0–20 år. Vi hjälper till med råd och stöd i familjefrågor.

Hos familjerådgivningen kan du prata om och bearbeta de problem eller konflikter du och din partner har.

Familjerätten kan hjälpa dig i frågor om vårdnad, boende, umgänge, barnens försörjning eller kommunikationen mellan föräldrarna samt faställande av faderskap och föräldraskap.

Vanliga frågor

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal som kan vara till hjälp. Samarbetssamtalen är frivilliga och bygger på att båda föräldrarna är motiverade att vara med. Vi inleder alltid de gemensamma samtalen med enskilda samtal med var och en av föräldrarna. Kontakta familjerätten för att få veta mer. Vi erbjuder också föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus (BIFF). Den riktar sig till separerade föräldrar och har fokus på hur barn påverkas efter föräldrars separation och hur du som förälder kan stötta ditt barn. Utbildningen är framtagen av Rädda Barnen.

Anmäl intresse för samarbetssamtal här

Du tar kontakt med någon av våra familjerådgivare på telefon eller via e-post. Då bokar vi in ett första möte. Det är väldigt olika hur många besök som behövs. Vissa kommer någon enstaka gång, medan andra kommer lite flera gånger. Du kan max göra nio besök. Du betalar 250 kronor vid varje tillfälle. Du kan betala med Swish eller ett inbetalningskort som du får av oss.

Kontakta familjerätten.

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen