Familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Som särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) tar du över föräldrarnas juridiska ansvar för barnet, men barnet bor inte hos dig.

Som familjehem ger du barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det kan gälla en kortare eller längre tid beroende på barnets livs­situation.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) kan du hjälpa och stödja ett barn utan att ha ansvar för den dagliga omsorgen. Du ser till att barnet får det som det behöver. Vad det kan vara eller omfattningen beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Ofta är uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare aktuellt för ensamkommande barn.

I stort sett kan vem som helst bli familjehem eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Det viktigaste är att du kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro och att du har tid, utrymme och tålamod. Du ska vara en god förebild och kunna arbeta i team. Du kan vara gift, i förhållande eller ensamstående. Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan.

Vanliga frågor

Vad ingår i uppdraget som familjehem?

​Du ska ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Det är vi på socialförvaltningen som har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp som behövs. Du kan följa vårt familjehemsteam på Facebook.

Om familjehem på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

Familjehemsteamet i Enköping på Facebook

Vilka krav finns på familjehem?

​Det finns inga specifika krav på ett familjehem. Vi kommer att utreda dina förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. I utredningen gör vi intervjuer, hembesök och tar referenser från närstående eller kollegor. Vi kan bland annat titta på vilka som bor i hemmet, hur boendet och närmiljön ser ut, dina personliga förutsättningar, anledningen till att du vill ta emot ett barn, vad de barn som bor hemma hos dig tycker om att ta emot ett barn, om du har uppgifter i socialförvaltningens register i kommuner du bott i och om du har uppgifter i polisens misstanke- och belastningsregister.

Får jag stöd och ersättning som familjehem?

​Vi erbjuder dig utbildning när du ska bli familjehem. När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna som du har för barnet och en del består av ett fast arvode. Beloppen är baserade på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. Beloppen kan variera från kommun till kommun och utifrån barnets behov. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Fördjupning