Ingen eldningsavrådan

Publicerad

Räddningstjänsten har hävt beslutet om eldningsavrådan på grund av ändrade väderförhållanden.

Håll dig uppdaterad

Information om aktuell brandrisk och om eldningsförbud har utfärdats finns alltid på Räddningstjänstens webbplats.

Räddningstjänstens webbplats

Enköping