Enköping i täten för klimatomställning

Publicerad

Kommunen har skrivt under en avsiktsförklaring tillsammans med

sju andra kommuner för att höja tempot i klimatomställningen.

– I arbetet med klimatomställningen representerar Enköping Sveriges alla mindre kommuner. Enköping ska därför gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar ett växande Enköping, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och tanken är att Enköping och de andra ska fungera som föregångare för andra kommuner och städer som vill öka takten i omställningen. Arbetet ska bygga på ett innovativt arbetssätt.

– Utvecklingsarbetet i Myran stämmer in bra eftersom vi valt att fokusera på just innovation. Nytänkande och klimatomställningen var också viktiga delar i världens största arkitekttävling som vi är med i, säger Ingvar Smedlund.

Enköping har beviljats pengar från innovationsprogrammet Viable Cities. Nästa steg i arbetet är redan inlett och handlar om att samla aktörer som tillsammans med kommunen vill bidra till klimatomställningen. Det kan handla om innovationer, investeringar eller andra insatser som bidrar till att Enköping blir klimatneutralt 2030.

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med syfte att snabba på omställningen till klimatneutrala städer 2030. Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs i en samlad satsning från Energimyndigheten, Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling. De kommuner som ingår i Viable Cities är: Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Frågor?

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 62 12
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Enköping