Bättre resultat än budget för 2019

Publicerad

Enköpings kommun gör ett positivt ekonomiskt resultat för år 2019. Det visar kommunens årsredovisning. Se filmen som sammanfattar året.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 49,6 miljoner kronor för år 2019, vilket är bättre än budgeterat. Vinster från försäljningar av bland annat exploateringstomter för bostadsbebyggelse i Älvdansen påverkar resultat positivt.

I filmen här nedan kan du se en sammanfattning av året som gått och vad vi satsade extra på.

Enköping

Foto: Thomas Henrikson