Länets politiker i gemensamt uttalande om läget

Publicerad

Länets politiker har samlats kring ett gemensamt uttalande kring rådande situation.

Den senaste tiden har vårt samhälle prövats hårt. Vidden av coronavirusets framfart, globalt och lokalt, kan ännu inte helt förutspås. Men det som står klart är att vi alla, var och en av oss, redan i nuläget påverkas mer eller mindre i vår vardag, i vårt arbetsliv och i våra relationer. Vår rörelsefrihet begränsas och saker vi tidigare kunnat ta för givna gäller inte längre.

Vi som arbetar och är ansvariga på lokal, regional och statlig nivå i Uppsala län är medvetna om att ni som invånare ställs inför prövningar, att de nationella restriktioner som vidtagits tvingar oss alla till nya rutiner och umbäranden. Men vi är också övertygade om att alla vill göra sitt yttersta för att hjälpa till att hantera situationen i en stund som denna.

Hela uttalandet från länets politiker

Enköping