Ändrade taxor för att stödja närings­livet

Publicerad

Som en del i det fortsatta arbetet att skapa åtgärder som underlättar för näringslivet har vi beslutat om ändrade taxor 2020.

Beslutet fattades på ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde den 2 april.

– Förändringen av taxorna är till nytta för företag, handel och föreningsliv, men vi fortsätter arbetet att hitta åtgärder som mildrar effekterna av coronakrisen, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi följer utvecklingen i samhället och vi kommer att fatta nya beslut så länge vi behöver det.

Åtgärderna presenteras vartefter på webbplatsen enkoping.se/corona.

Det har beslutats

  • Vi debiterar inga taxor 2020 för uteservering, markupplåtelse och torgverksamhet.
  • Vi debiterar inga tillsynsavgifter 2020 för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt vid försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter, påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel.
  • Vi betalar tillbaka ansöknings­avgiften 2020 för tillstånds­prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter, påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel, om du har betalat in den.
  • Vi debiterar ingen avboknings­avgift till och med den 30 september 2020 på de lokaler som du bokar genom upplevelse­förvaltningen, under förutsättning att du har gjort avbokningen innan den bokade tiden startat.

Vid frågor, kontakta:

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 62 12
Mejl: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
Mejl: cissi.loov@enkoping.se

Tidigare nyhet

Första åtgärderna för att stödja företagarna

Enköping