VafabMiljö ställer ut avfallsplan

Publicerad 2019-03-29

Fram till den 26 april kan du besöka biblioteket i Enköping för att titta på en utställning för den nya avfallsplanen som VafabMiljö har tagit fram.

Du kan besöka utställningen på Enköpings bibliotek samt läsa underlaget på VafabMiljös hemsida, Vafabmiljo.se/avfallsplanen. Under utställningstiden har du möjlighet att tycka till om det som föreslås. Det kan du göra genom att gå in på webbsidan ovan.

Mål för minskade avfallmängder

I avfallsplanen föreslås mål för hur vi tillsammans kan bidra till att minska våra avfallsmängder, göra det enklare att sortera ut förpackningar från det brännbara avfallet och öka återanvändandet av saker. Du hittar fler mål i avfallsplanen på VafabMiljo.se

Enköping