Ny lösning för kommunarkivet

Publicerad 2019-03-21

Just nu finns det begränsade möjligheter att lämna ut allmänna handlingar i tid på grund av arbetsmiljöskäl. Enköpings kommun arbetar just nu för en lösning.

Den första åtgärden på kort sikt är att eventuellt tillfälligt flytta kommunarkivet till en annan plats. Frågan om flytt är med på kommunstyrelsen sammanträde den 26 mars. Samtidigt undersöker Enköpings kommun hur kommunarkivet kan få en långsiktig lösning.

– Frågan är prioriterad och vi jobbar för att få till en lösning som både innebär en bra arbetsmiljö för medarbetarna och att vi kan lämna ut handlingar på det sätt vi ska, säger Christin Tjärnheden, biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen.

Det är främst dålig luftkvalitet som är anledningen till att kommunen just nu inte kan erbjuda samma service. Kommunen kan lämna ut handlingar men handläggningstiden är längre än vanligt.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen ska ta ställning om flytt av kommunarkivet den 26 mars. Du kan läsa handlingarna inför sammanträdet här.

Frågor?

Christin Tjärnheden, biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0171-62 51 61
E-post: christin.tjarnheden@enkoping.se

Enköping