Enköping med i världens största arkitekttävling

Publicerad 2019-03-18

I dag drar världens största återkommande arkitekttävling igång. Unga arkitekter ska skissa på hur en framtida utveckling av Myranområdet kan se ut.

Arkitekttävlingen heter Europan.

– Vi vill hitta nya och kreativa idéer för utvecklingen av Myran. Därför känns tävlingen med unga arkitekter så rätt och vi ser alla fram emot förslagen på hur Myran kan förvandlas till en spännande del av staden, säger Cecilia Lööv, näringslivschef Enköpings kommun.

Måndagen den 18 mars går startskottet för tävlingen när Europandagen arrangeras på KTH, Kungliga Tekniska högskolan. Enköpings kommun representeras bland annat av Ulrika Ornbrant, kommunalråd och Domagoj Lovas, tillförordnad stadsarkitekt på KTH. Enköping är en av sju svenska kommuner som deltar i arkitekttävlingen Europan 15.

– Myran har ett spännande och viktigt läge mellan motorvägen och järnvägen. Utvecklingen där kommer att synas och märkas av många. Jag tror att arkitekternas tankar och lösningar för framtiden också går att använda i andra utvecklingsområden i Enköping, säger Ulrika Ornbrant, kommunalråd.

Tidplan för arkitekttävlingen

  • Tävlingen öppnar 18 mars.
  • Inlämning av tävlingsbidrag under sommaren.
  • Jurymöten i Europa under hösten.
  • Vinnande förslag utses i december 2019.

Världens största återkommande arkitekttävling

Europan 15 är en arkitekttävling för arkitekter under 40 år. Tävlingens mål är att bidra till urban förnyelse, det vill säga förvandling av före detta industri- eller hamnområden till nya stadsdelar med blandade funktioner med högt arkitektoniskt värde.

Läs mer:

Om Myranområdet: enkoping.se/myran
Om arkitekttävlingen: europan.se

Frågor?

Cecilia Lööv, näringslivschef
E-post: cissi.loov@enkoping.se
Telefon: 0171-62 51 53

Domagoj Lovas, tillförordnad stadsarkitekt
E-post: domagoj.lovas@enkoping.se
Telefon: 0171-62 52 75

Ulrika Ornbrant, kommunalråd (C)
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: ulrika.ornbrant@politiker.enkoping.se

Flygfoto över Myranområdet.

Flygfoto över Myranområdet. Foto: Pereric Öberg

Enköping

Domagoj Lovas och Cecilia Lööv vid Myranområdet.