Centrumpusslet ger förslag på vägar framåt

Publicerad

Under torsdagen presenterar arbetsgruppen sin rapport med konkreta förslag på lösningar för Centrumpusslets bitar.

Under våren har kommunen arbetat med det centrumpussel som med sina utpekade kommunala funktioner ska läggas för att stärka stadens utveckling och skapa ett levande centrum.

Helheter, samband och enskilda möjligheter

  • Processen med centrumpusslet har inneburit att vi har samlat ihop, kompletterat och fördjupat kunskap för framtida processer. Analysen av pusslets delar blir användbar i framtida vägval, säger Patrik Holm, plan- och exploateringschef på Enköpings kommun.

Slutrapporten visar i sina förslag att en del pusselbitar har samband och hänger ihop medan andra kan bidra till stadens utveckling som enskilda bitar.

Framtida lösningar

Till de olika förslagen presenterar arbetsgruppen vem som ska ta över stafettpinnen och när i tid ett sådant arbete kan ske.

  • Med den här rapporten vill vi visa vägen framåt och hur centrumpusslets delar kan realiseras under nästa mandatperiod, säger Patrik Holm, plan- och exploateringschef

Eftersom processen med vårens Centrumspussel nu avslutas kan de enskilda objekten därmed tas om hand av kommunens etablerade processer som till exempel lokalförsörjningsprocess och investeringsprocess.

Centrumpusslets slutförslag:

  • Köp gymnastikhuset
  • Välj väg för Kulturskolans placering
  • Ett framtida kommunhus ska vara centrumstödjande
  • Sälj nuvarande kommunhustomt
  • Politisk workshop i det nya plex-utskottet om Statt-tomten innan samtal med marknaden.

Läs mer på: enkoping.se/centrumpusslet

Enköping

Foto: Thomas Henrikson