Kommunhusets postlåda är flyttad

Publicerad

Nu finns postlådan utanför Pumphuset på Kungsgatan 39, där kommunens serviceförvaltning har sina lokaler.

Postlådan står mellan den vita stora byggnaden och Pumphuset. Placeringen är tillgänglighetsanpassad.

Enköping