GDPR träder i kraft 25 maj

Publicerad

Den 25 maj 2018 börjar en ny förordning gälla i hela EU. Den heter GDPR eller Dataskyddsförordningen och ersätter Personuppgiftslagen.

GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen reglerar bland annat hur vi får behandla dina personuppgifter samt din rätt till dina egna personuppgifter.

De flesta av kommunens verksamheter är styrda av lag och då behövs vissa personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter. Varje nämnd i kommunen är ansvarig för att de personuppgifter de bestämmer över behandlas korrekt.

Vad kan jag göra?

Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter. Här får du även information om hur du går tillväga om du vill begära ut dina personuppgifter, återkalla dina personuppgifter eller blir raderad.

Enköping

Foto: MostPhotos