Framtiden för Ena Energi diskuteras vidare

Publicerad

Om kommunens bolag Ena Energi ska säljas kommer köparen vara energiföretaget Värmevärden. Men bolaget kan fortfarande behållas i kommunens ägo.

Framtiden för Ena Energis verksamhet har utretts i tre år, bland annat genom utredningar som visat vad en försäljning skulle innebära och vad det skulle innebära för kommunen att behålla bolaget.

Under våren 2017 bjöds flera potentiella köpare in för att få lämna bud till en eventuell försäljning, och buden visade att det fanns goda förutsättningar med attraktiva villkor för kommunen.

En potentiell köpare

Energiföretaget Värmevärden blev valet bland de potentiella köparna. Kommunens moderbolag äger Ena Energi, och den 4 maj fick moderbolagets vd, kommundirektören Peter Lund, uppdraget att slutförhandla med företaget. Nu har kommunen ett färdigt avtalsförslag.

Krav vid eventuell försäljning

Det finns fyra krav som kommunen ska ta hänsyn till vid en eventuell försäljning:

  • frigörande av marken senast år 2030
  • reglering av fjärrvärmepriserna under en övergångsperiod
  • beskrivning av miljöplan och miljömål
  • och beskriva hur köparen ska utveckla verksamheten i Enköpings kommun och därigenom vara en aktiv partner vad gäller energi- och miljöfrågor.

Vad händer nu?

Att behålla Ena Energi finns fortfarande med som ett alternativ till försäljning. Moderbolaget fattar beslut i frågan den 22 maj om de ska rekommendera försäljning eller inte. Måndagen den 11 juni fattar sedan kommunfullmäktige ett slutgiltigt beslut.

Avtalet

I ett eventuellt köp av Ena Energi ska Värmevärden avveckla befintlig verksamhet och etablera ett nytt värmeverk på annan plats i kommunen för att säkra framtida värmeförsörjning till kommunen.

Den framtida värmeförsörjningen ska vara klar år 2030, då kan man frigöra marken där anläggningen för den befintliga huvudproduktionen finns.

Värmevärden

Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler. Verksamheten finns för närvarande i 10 kommuner i Mellansverige och har totalt cirka 90 anställda. I flera av Värmevärdens nät finns ett nära samarbete med industrin på orten gällande energiförsörjning och omhändertagande av restvärme. Värmevärden som bolag skapades 2010, men deras verksamheter har lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 1960-talet och framåt.

Ena Energis logotyp