Godtagbart betyg för Enköpings företagsklimat

Publicerad

Enköpings kommun får något lägre betyg jämfört med 2017 i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i kommunen.

Kommunens sammanfattande betyg är 3,37 och det ger en tredje plats i Uppsala län. Ett betyg på 3 är godtagbart och 4 är bra.

– Många företag vill att kommunen ska prioritera snabbare handläggningstider och önskar bättre förståelse för sitt företagande från både politiker och tjänstemän. Det är något som vi arbetar aktivt med på flera sätt, säger näringslivschefen Cissi Lööv.

Företagarfrågor är högt prioriterade

Kommunen ökar det interna utvecklingsarbetet 2018 genom Team Näringsliv. Det är en förvaltningsövergripande grupp som utvecklar servicen till företagen.

– I april blev det en styrgrupp. Företagarfrågorna är högt prioriterade och kommundirektören Peter Lund kommer vara ordförande för gruppen. Ett godtagbart betyg är inte bra nog för oss, säger Cissi Lööv.

I styrgruppen ingår bland annat förvaltningscheferna för samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt näringslivschefen.

– Vi satsar även på en ökad dialog med företagen, framförallt inom bygg- och miljöområdet, säger Cissi Lööv.

Förändring av inköpsprocessen

Kommunens upphandling får det låga betyget 2,34 av företagen.

– Vi arbetar med att förändra hela inköpsprocessen i kommunen. En viktig del är att öka dialogen med företagen. Rent konkret kommer vi arbeta mer med RFI (Informationsförfrågan till företag) och kommunicera mer med företagen före, under och efter upphandlingarna, säger inköpschefen Björn Paulsson.

Läs mer

Hela rapporten om företagsklimatet i Enköpings kommun

Fakta om undersökningen

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. Frågorna i enkäten ställs alltid utifrån hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun där de är verksamma. De allra flesta frågor går ut på att företagaren ska svara genom att fylla i ett betyg mellan 1 och 6 där 1 betyder dåligt och 6 motsvarar utmärkt. I år svarade 31 000 företagare på enkäten om företagsklimatet i sin kommun.

Enkäten är en del av Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den bygger på resultatet av enkätundersökningen och officiell statistik. Årets ranking släpps den 2 oktober.

Handelsområde på Romberga i Enköping, en bil åker förbi i förgrunden

Foto: Thomas Henrikson