Vi arbetar aktivt för att förebygga brott

Publicerad

Kommunen samarbetar med polisen, andra myndigheter, föreningsliv och företagare för att minska brottslig­heten och öka tryggheten för våra invånare.

– Skottlossning i vår stad är något vi aldrig kan tolerera, säger kommunalrådet Helena Proos (S). I samarbete med polisen och andra samhällsaktörer har kommunen i uppdrag att se till att så få brott som möjligt sker.

– Men vi är fullt medvetna om att vi, trots det nära samarbetet, inte alltid når hela vägen fram. Det här är att se som ett misslyckande för hela samhället och det ger oss i kommunen en hemläxa att bli ännu mer effektiva att bygga en trygg och säker stad för alla.

Brotts­före­byggande arbete prioriterat

Att tillsammans med polisen, andra myndigheter, föreningsliv och företagare aktivt förebygga brott är alltid ett prioriterat område för kommunen.

– Vi arbetar sedan länge systematiskt tillsammans för att öka tryggheten för alla för alla som bor, arbetar och vistas i vår kommun, säger Helena Proos (S).

Vid brott går ansvaret över till polisen

Kommunens samarbete med polisen och andra samhällsaktörer förebygger brottslighet, men när ett brott begås går ansvaret över från kommunen till polisen.

– En skottlossning och ett misstänkt mordförsök är i första hand ett ansvar för rättsvårdande myndigheter som polisen och kriminalvården. Vi har ett stort förtroende för den lokala polisens arbete i händelsen, säger Helena Proos (S).

Kommunen har ett brotts­förebyggande råd

I brottsförebyggande rådet, Tryggare Enköping, samarbetar kommunen med polisen, andra myndigheter, föreningsliv och företagare. Rådet skapar varje vecka en bild av det aktuella läget i kommunen för att så tidigt som möjligt uppmärksamma problem och göra rätt insatser.

Det kan handla om att göra en insats mot en målgrupp eller vid en särskild händelse, att utbilda i säkerhet och brottsförebyggande arbete, att bygga om miljöer för att de ska bli tryggare eller satsningar som vuxenvandring och medborgardialog.

Medborgar­löften för tryggare miljöer

Sedan 2016 arbetar kommunen med medborgarlöften som är ett samverkansavtal som initierats av polisen. Medborgarlöfte är en metod som har ambitionen att komma närmare invånarna och fördjupa samarbetet med kommunen.

Medborgarlöfte har använts för att skapa en ljusare och tryggare miljö vid Gustav Adolfs plan och för att göra bostadsområdet Västerleden till en säkrare plats för människor som bor, arbetar och spenderar tid där.

– Medborgarlöftena har visat på styrkan i att samverka för att förändra och skapa trygghet och säkerhet, säger Helena Proos (S).

–Det är när vi samarbetar med polis och andra aktörer i samhället som vi kan göra skillnad.

Var med på dialogmöte om Västerleden

Just nu pågår ett utvecklingsarbete med fokus på Västerleden. Där arbetar kommunens tjänstemän och politiker tillsammans med invånarna för att få fram vilka problem som de som bor och vistas på Västerleden upplever, och hur vi skulle kunna komma tillrätta med dem. Temat är en ökad framtidstro, främst för barn i åldern 10–13 år.

Den 7 maj klockan 16.30 har vi ett dialogmöte i Västerledsskolans matsal. Vi välkomnar dig som bor på Västerleden för att hjälpa oss att bland annat rikta insatser för att öka tryggheten.

Enköping

Foto: Jessica Lindegren