Något bättre service till företag – men mer måste göras

Publicerad

Årets Nöjd-Kund-Index från SKL visar att företagen i Enköpings kommun blivit lite nöjdare med den service kommunen ger i sin myndighetsutövning.

Mätningen från SKL (Sveriges kommuner och landsting) omfattar brandskydd, bygglov, markupplåtelser, livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Företagen bedömer bemötande, tillgänglighet, information, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Enköpings kommun får i år 61 på en 100-gradig skala, mot 58 förra året. Det placerar kommunen på plats 155 av de 159 kommuner som är med i mätningen.

– Vi har en stor resa kvar att göra, men vi har blivit bättre och fortsätter vårt utvecklingsarbete för att företagen ska bli riktigt nöjda framöver, säger kommunalrådet Helena Proos (S).

Störst förbättring är inom bygglov, som också är det område kommunen behövt och fortfarande behöver förbättra mest. Brandskydd och serveringstillstånd ligger fortsatt på höga nivåer.

– Det är positivt att betyget för bygglov har förbättrats, allra mest inom bemötande och tillgänglighet, säger Magnus Holmberg Muhr, förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.

– Under 2018 planerar vi att effektivisera tiden för att handlägga ärenden. Vi prioriterar att vässa processerna och förbättra digitaliseringen. Det innebär bland annat specialiserade e-tjänster.

Samarbete med Företagarna

Kommunen för löpande samtal med företagen och arbetar intensivt med förbättringar inom de områden som företagen ser som mest angelägna. Bland annat genom ett samarbete med Företagarna Enköping för att gemensamt skapa ett bättre företagsklimat.

– Vi fokuserar på förståelsen för våra olika roller och vad vi behöver göra för att hantera företagsärenden på ett smidigare sätt, säger näringslivschefen Cissi Lööv.

– För att förstå hur vi kan förenkla företagarnas vardag har vi startat Dialog direkt, som är en mötesform med företagaren i fokus. Vi vill veta ännu mer om vilka insatser vi ska prioritera för att utveckla vår service, säger Magnus Holmberg Muhr.

Team Näringsliv blir en styrgrupp

Förutom att förbättra de tjänster som visat sig vara uppskattade – som Öppet hus för bygglov och Dukat bord för företagsfrågor – ökar kommunen nu det interna utvecklingsarbetet genom Team Näringsliv. Det är en förvaltningsövergripande grupp som utvecklar servicen till företagen.

– I april blev det en styrgrupp, företagarfrågorna är högt prioriterade och kommundirektören Peter Lund kommer nu vara ordförande för gruppen, säger Cissi Lööv.

I styrgruppen ingår bland annat förvaltningscheferna för samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt näringslivschefen.

Läs mer

Satsningar under 2017 och 2018

Pressmeddelande från SKL om mätningen

Butiker på Rombergas handelsområde

Foto: Thomas Henrikson