Medborgarundersökning 2017

Publicerad 2017-12-21

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning ger Enköpings kommun liknande resultat som i förra årets undersökning.

Undersökningen är uppdelad i tre delar och inom varje del har Enköpings kommun liknande siffror från föregående år. I förhållande till riksgenomsnittet placerar vi oss även där nära snittet.

Varierande resultat

Undersökningen visade både områden där vi upplevs bättre än föregående år samt några förbättringsområden. Resultatet visar att upplevelsen av utbildnings- och arbetsmöjligheter har ökat från föregående år men de visar även att upplevelsen av trygghet har sänkts.

Svarsdeltagande

40 procent av de tillfrågade har svarat på undersökningen vilket stämmer överens med genomsnittet för samtliga kommuner som också är 40 procent. För att göra undersökningen ännu mer tillförlitlig hade det behövts fler svar på undersökningen.

Hela undersökningen

Här hittar du hela undersökningen med bilagor.

Medborgarundersökning 2017

Enköping